t v r
^

Home

De Buurtpraktijk wil vorm en richting geven aan het proces van mens maken naar mens zijn in aandachtswijken. Als onafhankelijke partij heeft ze tot doel om alle bewoners en partijen in de buurt te bereiken en activeren en hen met elkaar te verbinden. Dit kan alleen wanneer er onderling vertrouwen is. De Buurtpraktijk werkt daarom eerst aan de vertrouwensband met de bewoners. Deze band vormt de basis om gezamenlijk de buurt te ontwikkelen.

Om dit vertrouwen te winnen ontrafelt De Buurtpraktijk de belevingswereld van de individuele bewoner. Ze voert hiervoor burengesprekken die vervolgens met disciplines als de stadspsychologie en stadsantropologie worden geanalyseerd. Hiermee verwerft ze inzicht in hoe bewoners leven, hun eigen kracht, de eigen initiatieven die zij ontplooien, hoe zij zich voelen in de wijk en in welke sociale netwerken zij zich begeven.

Het doel is om de eigen kracht en initiatieven te stimuleren, de sociale netwerken te versterken en verbreden en om de sociaaleconomische positie van bewoners te verbeteren. Dit is pas van waarde wanneer zowel bewoners als partijen vanuit een onderlinge vertrouwensband betrokken raken. De Buurtpraktijk stelt prioriteit aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal die door alle betrokkenen in de buurt gesproken wordt.

Het uiteindelijke resultaat is synchroniciteit tussen de individuele ontwikkeling van bewoners en de bredere ontwikkeling van de buurt. Een voorwaarde voor een succesvolle buurt op de lange termijn. Dus niet alleen op basis van plannen en projecten van partijen in de buurt, maar juist in combinatie met ideeën en initiatieven van bewoners.

Share

Reply